पर्वती मतदार संघातील नगरसेवक

सुनील ज्ञानदेव कांबळे
श्रीनाथ यशवंत भिमाले
कविता भारत वैरागे
मानसी मनोज देशपांडे
प्रविण माणिकचंद चोरबेले
श्रीकांत शशिकांत जगताप
सरस्वती शेंडगे
राजेंद्र यशवंत शिळीमकर
स्मिता वस्ते
प्रसन्न घनश्याम जगताप
मंजुषा दिपक नागपुरे
राजश्री अविनाश शिळीमकर
रूपाली दिनेश धाडवे
वर्षा भीमा साठे
अनिता संतोष कदम
आनंद रमेश रिठे
शंकर गणपत पवार
ज्योती किशोर गोसावी
महेश नरसिंग वाबळे
दिशा राहुल माने
अनुसया अभिमान चव्हाण
गोपाळ चिंतल
रघुनाथ गौडा