PMC Corporators in Parvati Constituency

SUNIL DNYANDEV KAMBLE
SHRINATH YASHWANT BHIMALE
KAVITA BHARAT VAIRAGE
MANSI MANOJ DESHPANDE
PRAVIN MANIKCHAND CHORBOLE
SHRIKANT SHASHIKANT JAGTAP
SARSWATI SHENDGE
RAJENDRA YASHWANT SHILIMKAR
SMITA VASTE
PRASANNA GHANSHYAM JAGTAP
MANJUSHA DEEPAK NAGPURE
RAJASHRI AVINASH SHILIMKAR
RUPALI DINESH DHADWE
VARSHA BHIMA SATHE
ANITA SANTOSH KADAM
ANAND RAMESH RITHE
SHANKAR GANPATI PAWAR
JYOTI KISHOR GOSAWI
MAHESH NARSING WABLE
DISHA RAHUL MANE
ANUSAYA ABHIMAN CHAVAN
GOPAL CHINTAL
RAGHUNATH GOUDA